Трговина људима – 18.10.2019.

Заједно у борби против трговине људима

Сремска Митровица - Локални тим за борбу против трговине људима обележио је Европски дан борбе против трговине људима у нашем граду, на Тргу Ћире Милекића. Циљ акције јесте упознавање грађана са овим проблемом и подизање друштвене свести везано за трговину људима.

Акција је одржана уз подсећање да жртва трговине људима може постати свако, без обзира на пол, расу, узраст и степен образовања. Центар за социјални рад „Сава”, као надлежна установа социјалне заштите на локалном нивоу има улогу координатора Локалног тима за борбу против трговине људима..

Бранислав Вукмир директор Центра за социјални рад „Сава” у име координатора Локалног тима каже: „Повод данашњег окупљања јесте обележавање Европског дана борбе против трговине људима у организацији локалног тима за борбу против трговине људима на територији Града Сремска Митрловица. Чланови тима су поред центра за социјални рад „Сава”, Црвени крст, Више јавно тужилаштво, Полицијска управа, Канцеларија за ладе, Национална служба за запошљавање, Градска Управа за здравствену и социјалну заштиту, Градска Управа за образовање, Удруженје Рома ЦЕУР и Дом зрравља. Повод данашњег окупљања јесте да се подигне ниво свести грађана о овом глобалном феномену који је присутан и код нас. Статистички подаци говоре да је 78 било евидентираних жртава на територији Републике Србије, од тога је 71 држављанин Републике Србије, што значи да овај феномен није присутан само око нас, него је присутан и код нас и овим једним перофрмансом хтели смо да упознамо ширу јавност о врстама трговине људима и конкретно шта је то.”

Србија је земља порекла, транзита и дестинације жртава трговине људима, уз пораст интерне трговине људима, што је допринело бољој видљивости домаћих држављанки и држављана међу жртвама, тј. чинњенице да је Србија и земља порекла жртава трговине људима. Од 2008. године, интерна трговина људима, дакле унутар граница Србије, чини око половине свих случајева трговине људима у нашој земљи.

Европска Комисија 2007. године, прогласила је 18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима. Активности које Локални тим спроводи имају велики превентивни значај јер су усмерене на децу и младе, као посебно угрожене циљне групе, али и на професионалце који у свом раду, могу доћи у контакт са жртвама трговине људима. Тим поводом, на Градском тргу организована је подела пропагандно-едукативног материјала.

Уколико посумњате да је неко жртва трговине људима или се сами нађете у ланцу трговине, обавезно позовите неки од ових бројева:

  • „Astra anti trafficking action”, SOS телефон: 011/785-00-00
  • Центар за заштоту од трговине људима: ljudima 063/610-590
  •  

Subscribed