Службе

Службе

   Радом службе за управно-правне послове, службе за заштиту деце и омладине и заштиту одраслих и старих руководе  руководиоци које именује директор.

Радом осталих служби непосредно руководи директор.

Послови, односно радни задаци који се обављају у оквиру појединих служби, ближе су одређени актом о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом


Правна служба

Далибор Јелачић
dalibor.jelacic@csrsavasm.org.rs 
Даница Бунџа
danica.bundza@csrsavasm.org.rs 
Валентина Станић
valentina.stanic@csrsavasm.org.rs


НСП

Александра Витомировић
aleksandra.vitomirovic@csrsavasm.org.rs 
Иван Васиљевић
ivan.vasiljevic@csrsavasm.org.rs
Зора Туфегџић
zora.tufegdzic@csrsavasm.org.rs


Пријем

Мирјана Мартиновић
mirjana.martinovic@csrsavasm.org.rs      


Служба за заштиту деце и младих

Светлана Петровић
svetlana.petrovic@csrsavasm.org.rs 
Владислава Матовић-Крстић
vladislava.krstic@csrsavasm.org.rs 
Слађана Царевић
sladjana.carevic@csrsavasm.org.rs 
Маја Јовешковић
maja.joveskovic@csrsavasm.org.rs
Снежана Франческо
snezana.francesko@csrsavasm.org.rs 
Јелена Радовић
jelena.radovic@csrsavasm.org.rs
Слободанка Јаковљевић
slobodanka.jakovljevic@csrsavasm.org.rs 

Служба за одрасла и стара лица

Сандра Перић
sandra.peric@csrsavasm.org.rs 
Богдан Влајић
bogdan.vlajic@csrsavasm.org.rs 
Нада Цветковић
nada.cvetkovic@csrsavasm.org.rs
Јелена Дудић-Гламочак
jelena.dudic@csrsavasm.org.rs 


Служба за локалне услуге

Јован Комненовић
jovan.komnenovic@csrsavasm.org.rs 
Ивана Перишић-Јозановић
ivana.perisic@csrsavasm.org.rs 
Александар Јовичић
aleksandar.jovicic@csrsavasm.org.rs 
Јелена Стојиновић
jelena.stojinovic@csrsavasm.org.rs 
Дарко Ђорђевић
darko.djordjevic@csrsavasm.org.rs 
Милица Куриџа
milica.kuridza@csrsavasm.org.rs 


Рачуноводство

Јелица Мијатовић
jelica.mijatovic@csrsavasm.org.rs 
Весна Црнобрнић
vesna.crnobrnic@csrsavasm.org.rs 


Административни радници

Даница Крњаић
danica.krnjaic@csrsavasm.org.rs 
Радмила Беадер
radmila.beader@csrsavasm.org.rs

Subscribed