Права и услуге

Права и услуге

   Центар за социјални рад "Сава" у Сремској Митровици својим услугама, корисницима омогућава и помаже да остваре права из социjалне и породично - правне заштите.

Услуге и права које грађани остварују кроз делатност ЦСР-а, а које се финансирају из буџета Републике Србије су:

 

1. Новчана социјална помоћ

2. Додатак за помоћ и негу другог лица

3. Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

4. Посебна новчана накнада

5. Породични смештај и смештај у установу социјалне заштите

6. Заштита од насиља у породици

Остале услуге ЦСР-а су:

7. Право на једнократну помоћ

8. Привремени смештај у сигурну кућу

9. Становање уз подршку за младе

10. Социјално становање у заштићеним условима

11. Помоћ у кући

12. Саветовалиште за брак и породицу

Subscribed