Служба за локалне услуге

Служба за локалне услуге


   Служба локалних услуга је посебна организациона јединица Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици. Просторије Службе се налазе у згради Центра за социјални рад.

   Највећи број услуга, Служба за локалне услуге пружа у службеним просторијама Центра, у смислу остваривања права, доношења одлука, стручног рада.
Неке услуге, као што је  помоћ у кући, реализују се кроз активности у домовима корисника, док неке услуге, као што је прихватилиште за жртве насиља у породици – Сигурна сремска кућа,  налази на издвојеној локацији, а становање уз подршку за младе који се осамостаљују пружају се у објекту где се налази стан, ул. Краља Петра.

   Према одлуци директора,  стручни радници и сарадници Службе локалних услуга користе просторије Центра за социјални рад, које се налазе на адреси Променада бр.9.
У оквиру Центра имају посебно издвојену канцеларију за стручне раднике и руководиоца службе.
Састанци са геронтодомаћицама се одржавају у сали Центра за социјални рад која је прилагођена овим наменама.
Служба користи заједничке просторије као што су ходник, санитарни чвор и чајна кухиња.

 

   У овој служби се одлучује о праву на једнократну новчану помоћ, накнаде трошкова превоза и исхране деце и омладине ометене у развоју,  право на коришћење услуга дневног боравка деце, омладине и одраслих лица ометених у менталном развоју, привременог смештаја у прихватилиште или прихватну станицу, али се и пружају непосредно услуге:


Subscribed