Документација

Обрасци и спискови документације потребни за регулисање и покретање права и услуга

 

ЗАХТЕВИ


1. Захтев за помоћ у кући

2. Захтев - потврда за повлашћени увоз аутомобила

3. Захтев - непосредна брига о детету

4. Захтев - уверење хранитељи

5. Захтев - уверење из евиденције штићеника

6. Захтев - уверење да није на евиденцији лица према коме је одређена мера заштите

7. Захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица

8. Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ

9. Захтев за остваривање права на посебну новчану накнаду

10. Захтев за остваривање права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица

11. Захтев Центру за социјални рад "Сава" - универзалан

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

12. Потребна документација за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица

13. Потребна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ

14. Потребна документација за остваривање права на посебну новчану накнаду

15. Потребна документација за остваривање права на једнокартну новчану помоћ

16. Потребна документација за остваривање права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица

17. Потребна документација за смештај у установу социјалне заштите - дом

18. Потребна документација за старатеља и лица под старатељством

19. Будући усвојитељи прибављају следећу документацију

20. Будући старатељи прибављају следећу документацију

21. Будући хранитељи прибављају следећу документацију

 

Subscribed